AUSTRIA

4x6" miniature: $2.75

8x12" small: $8.00

12x18" w/ stick: $4.00

12x18" nylon     $13.00

2x3' nylon     $20.00

3x5' nylon     $27.00

3x5' polyester     $16.00

4x6' nylon     $36.00

5x8' nylon     $62.00

Pole Hem and Fringe

3x5' nylon     $65.00

4x6' nylon     $80.00