BAVARIA

4x6" miniature: $2.75

2x3' nylon     $32.00

3x5' nylon     $45.00

3x5' polyester     $16.00

3x5' polyester     $10.95