CAPE VERDE

4x6" miniature: $2.75

2x3' nylon     $43.00

3x5' nylon     $63.00

3x5' polyester     $16.00

4x6' nylon     $82.00

5x8' nylon     $130.00

Pole Hem and Fringe

3x5' nylon     $99.00

4x6' nylon     $124.00